ช่วยกันดูแลคูคลองกับโครงการรักษ์แม่น้ำระยอง

แชร์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 – นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการรักษ์แม่น้ำระยอง มีนานสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกิจกรรม ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง ระยอง

นายชาญนะ เอี่ยมแสง กล่าวว่าโครงการรักษ์แม่น้ำระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของแม่น้ำในระยองและคูคลองต่างๆ

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด พร้อมมอบรถไฟฟ้าจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ตรวจตราพื้นที่โดยรอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนย้ายหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมฯ ทั้งนี้รถไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ก่อให้เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศ จึงหมดปัญหาเรื่องกลิ่น และมลภาวะทางอากาศที่จะรบกวนนักท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมชม

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน

 


แชร์