กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ คูโบต้า เพิ่มศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่

แชร์

26 ต.ค.64 ที่ บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด สาขาวาปีปทุม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโรงเรียนเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า กลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ประจำปี 2564 ภายใต้แผนงาน โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า เนื่องจากกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยกลุ่มแปลงใหญ่ ได้จัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ทั้งหมด 59 กลุ่ม และแทรกเตอร์คูโบต้า ทั้งหมด 69 กลุ่ม มีกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว ทั้งหมด 59 กลุ่ม ซึ่งทางบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้าและบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี จึงได้จัดการฝึกอบรมโรงเรียนฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า พร้อมได้ออกใบขับขี่รถเกี่ยวนวดข้าวให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ มีทั้งการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้งาน และบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องของรถเกี่ยวนวดข้าวสำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ ให้สามารถใช้รถเกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และรถเกี่ยวมีอายุใช้งานที่ยาวนานคุ้มค่า ต่องบประมาณที่รัฐจัดสรรให้

ด้าน นายเพชร พรมทอง ผู้จัดการบริการหลังการขายภาคอีสาน บ.สยามคูโบต้าฯ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ บ.สยามคูโบต้าฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19” นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมจัดอบรมฝึกขับเครื่องจักรกลเกษตร และออกใบขับขี่สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ที่จัดซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวทั้งหมด 59 กลุ่ม ทางบริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมโรงเรียนฝึกขับรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 และในเดือน พฤศจิกายน ถัดไป จะมีการจัดฝึกอบรมโรงเรียนฝึกขับรถแทรกเตอร์ทั้งหมด 69 กลุ่ม อีก ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2564

ทีมข่าวมหาสารคามแชร์