“สวนสุนันทา”ติดอาวุธทางปัญญานักศึกษา

แชร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ออนไลน์ INSPIRATION MINDSET

25 ต.ค.64 / ขับเคลื่อนลับคมปัญญา อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “INSPIRATION MINDSET สำหรับโลกในยุค NEW NORMAL” พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง คุณแสนสกฤษฐ์ เลิศจินดาทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี งานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00-12.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปีที่ 4 บุคคลภายนอกสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียน เพื่อขอรับรหัสผ่านได้ที่https://forms.gle/Rop6GxyvZqP9s1Mr9 ภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 0-2160-1495

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์