“คนไทยไม่ทิ้งกัน”มอบห้องความดันลบช่วยผู้ป่วยโควิด-19

แชร์

“รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ” รับมอบห้องความดันลบ จาก ซีพี ออลล์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19

25ต.ค.64 / นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ รับมอบห้องความดันลบเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19 ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกันซีพี ร้อยรียงใจสู้ภัยโควิด-19 จาก บมจ.ซีพี ออลล์ โดยมีนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพรธิภา เรืองฉาง ผู้ชำนาญการอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บมจ. ซีพี ออลล์ ร่วมงาน

นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจของทางโรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมได้ แต่เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด โดยเฉพาะเคสที่ต้องผ่าตัดด่วน ไม่ว่าจะเป็นเคสอุบัติเหตุ หรือ เคสที่รอตรวจว่าเป็นโควิดหรือไม่ซึ่งต้องใช้เวลา เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลจะต้องหาวิธีการเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับผู้ที่รักษาผู้ป่วย รวมถึงผู้ป่วยเองได้รับความปลอดภัย ซึ่งทางรพ.ต้องขอขอบคุณทางซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้มอบห้องความดันลบสำหรับห้องผ่าตัด ซึ่งที่ทางรพ.ได้มาอย่างน้อย ก็จะช่วยดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิด ได้ใช้ห้องนี้ได้แน่นอน

สิ่งที่ได้รับมาไม่ใช่เพียงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ แต่การที่บุคคลากรปลอดภัย ผู้ป่วย ปลอดภัยในห้องผ่าตัด ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วย หรือบุคลากรที่อยู่ในรพ.ไม่ได้รับเชื้อก็จะปลอดภัยด้วย ส่งผลไปถึงครอบครัวผู้ป่วย ถึงครอบครัวของบุคลากรด้วย เพราะฉะนั้นห้องนี้ไม่ได้จำกัดเพียงห้องผ่าตัด แต่ก็ได้ช่วยป้องกันทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นกุศลที่เราได้ร่วมกันช่วยเหลือคนจำนวนมาก

ปัจจุบันห้องความดันลบเพื่อใช้ในการผ่าตัดนี้ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 และมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น มากกว่า 40 ราย

ตั้งแต่ปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ วัด ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิก-19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ของซีพี ออลล์

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์