ไฟฟ้าหงสามอบบริจาคชุดหมีให้มูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติ

แชร์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ในนามผู้แทนบริษัทฯ ได้มอบชุดหมีกู้ภัย ให้กับมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) เพื่อไว้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 10 ชุด (รวมมูลค่าจำนวน 15,000 บาท) มีนายทศพรพันธ์ ยอดหงษ์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ยากไร้และศพไร้ญาติจังหวัดน่าน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กู้ภัยอัศวินม้าขาว) พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำชุดหมีกู้ภัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ต่อไป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีความสุขและเป็นกันเอง ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทุกกรณีมูลนิธิดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นติดต่อขอรับบริการได้ที่ ประธานมูลนิธิฯ ทศพรพันธ์ ยอดหงษ์ เบอร์ 0813860222 หรือ 085322 0333

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์