แชร์

พระราชมารดามหากษัตริย์
เคียงคู่ขัตติยะรัตนโกสินทร์
สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของแผ่นดิน
ศรีแห่งนครินทร์ปิ่นประชา
ยี่สิบเอ็ดตุลาคมประนมหัตถ์
น้อมมนัสบูชิตทุกทิศา
น้อมรำลึกสำนึกพระกรุณา
แนบตรึงตราในดวงจิตนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เวียนมาครบ ๑๒๑ ปี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้าพระพุทธเจ้า : สำนักข่าวเดอะไทยเพรส

ประพันธ์ : นางอรุณี แดงพันธ์


แชร์