มุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนต้นน้ำยม จ.พะเยา

แชร์

บริษัทฟินโนล่าร์(ไทยแลนด์) จำกัด มอบแผงโซล่าร์ SALO คุณภาพสูงจากฟินแลนด์ ให้กับการประปาต้นน้ำยม ตำไปติดตั้งสูบน้ำขึ้นถังประปา เพื่อประหยัดกระแสไฟฟ้าให้ชาวชุมชน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

20 ต.ค. 64 / นายวชิรธร บัญชาวัฒน์ ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท ฟินโนล่าร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้มอบแผงโซลาร์ SALO คุณภาพสูงจากฟินแลนด์ จำนวน 20 แผง ผ่านนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบให้แก่ประปาต้นน้ำยม นำไปติดตั้งสูบน้ำขึ้นถังประปา เพื่อการประหยัดกระแสไฟฟ้าให้ชาวชุมชนบ้านบอน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โดยมีอดีตนายกเทศบาลแม่ยม, สท.และผู้ใหญ่บ้านบ้านบอน เป็นสักขีพยานรับมอบ

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ เป็นแผนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูและพัฒนาต้นน้ำยม ซึ่งผลักดันโดยชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งไปปักหลักปลูกป่า – สร้างฝาย เป็นเวลา 4 ปีอย่างต่อเนื่องมาแล้ว


แชร์