ย่างเข้าหน้าฝน กทม.เดินหน้าแก้ไขฝุ่นจิ๋วPM.2.5

แชร์

กทม. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขฝุ่น PM2.5 รับหลักเกณฑ์ WHO แนะนำคุณภาพอากาศฉบับใหม่

18 ต.ค. 64 / นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี กรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานในบางวันและบางพื้นที่ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง PM2.5 โดยในปี 2564

ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ในปี 2565 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ของกรมควบคุมมลพิษ

อย่างไรก็ตาม ยังรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามระดับปริมาณของฝุ่น โดยดำเนินการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุมมลพิษ กรมธุรกิจพลังงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมควบคุมโรค ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพฯ ดำเนินการฉีดล้างใบไม้และฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ สำนักงานเขตการรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง รวมถึงได้รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่อง และขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อมลพิษ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนระยะยาว เพื่อรองรับและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ “เกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศ (Air Quality Guidelines: AQGs) ” ฉบับใหม่ ซึ่งมีการปรับระดับเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม รวมถึงมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง

พร้อมรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com www.prbangkok.com เฟซบุ๊กกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์