ส.เพื่อนชุมชนผุดเวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา15ต.ค.นี้

แชร์

สมาคมเพื่อนชุมชนต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยในพื้นที่ระยอง เปิดโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021” จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์วันที่ 15 ต.ค.นี้

14 ต.ค.64/ นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งก่อตั้งจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ( กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี ) ปัจจุบันมีสมาชิก รวม 17 กลุ่มบริษัท เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จ.ระยองอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมดำเนินโครงการ “ สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021”เพื่อเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาจำนวน 24 แห่ง ในจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเรียนรู้ผ่านรูปแบบระบบออนไลน์ Facebook Live และ YouTube ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.

“ ขณะนี้ทางสมาคมฯได้ส่งหนังสือไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในจ.ระยองแล้วเพื่อที่จะเชิญชวนให้นักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่จะเป็นเวทีแนะแนวการเรียนรู้ ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝันซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายฐานการศึกษาจากโครงการในอดีตที่ผ่านมาที่สมาคมฯได้ดำเนินการคือโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว”นายมนชัยกล่าว

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พี่เอ้) อธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมสร้างแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ และยังมีรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้ตรงกับทักษะของแต่ละคน รวมไปถึงแนวโน้มอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี โดยหวังให้เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนมาประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแนวทางดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแรงงานเข้าสู่ระบบในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี.)อีกด้วย

สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เพื่อนชุมชน และสามารถสอบถามได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 09-7176-1188

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์