ผู้ว่าฯ ตรวจหนองหาร ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมรับมือพายุ

แชร์

ผวจ.สกลนคร ลงพื้นที่ตรวจหนองหาร ฝั่งประตูระบายน้ำสุรัสวดี เพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง เตรียมรับมืออิทธิพลจากพายุที่จะเข้าพื้นที่ภาคอีสาน

13 ต.ค.64 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งที่บริเวณ หนองหาร ประตูระบายน้ำสุรัสวดี โดยมีหน่วยงานของสำนักงานประมงจังหวัด โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เทศบาลนครสกลนคร นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโพนนาแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล โดยที่หนองหาร มี ปริมาณน้ำเก็บกัก 266.924 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก วันนี้ 236.531 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 88.61 เปิดประตูระบายน้ำ 1 บาน 1 ซม. ระบาย 0.556 ลบ.ม./วิ 0.048 ล้านลบ.ม./วัน

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร กล่าวว่า ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง จังหวัดสกลนคร ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยที่หนองหาร ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 30.393 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่เขื่อนน้ำพุง รับน้ำได้อีก 80.779 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้ง 37 แห่ง รับได้อีก 24.547 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากเกิดอิทธิพลจากพายุไลออนร็อก ที่จะเข้าพื้นที่ภาคอีสานในกลางเดือนตุลาคมนี้ อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้เพียงพอ อย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังอิทธิพลของพายุและหย่อมความกดอากาศ ซึ่งอาจทำให้เกิดลม กระโชกแรงในบางพื้นที่

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์