จิตอาสาทหารพรานร่วมกับชาวบ้านทำความดีถวายในหลวง ร.9

แชร์

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.ทพ.12(ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้มอบหมายให้ พ.ต.ชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1201(ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1201) นำกำลังพลจิตอาสา ร้อย ทพ.1201 ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน หมู่บ้านโสนน้อย ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรม 13 ตุลาฯอาสาทำความดีถวายในหลวง ร.9 ด้วยการร่วมกันออกทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะมูลฝอย ปรับแต่งภูมิทัศน์ พัฒนาวัดโสนน้อย และแหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโสนน้อย ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสา ร้อย ทพ.1201 ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านโสนน้อยฯจึงมาร่วมกันทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9 ด้วยการทำความสะอาด ตัดหญ้า ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยและสะอาดตา ในกิจกรรม 13 ตุลาฯอาสาทำความดีถวายในหลวง ร.9 จากนั้น พ.ต.ชาญ ว่องไวเมธี ผบ.ร้อย ทพ.1201 ได้นำจิตอาสา ร้อย ทพ.1201นำถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ไข่ไก่และน้ำดื่มบรรจุขวด ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในหมู่บ้านชายแดน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนตามปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎร

ชัชวาลย์ โสภาพันธ์ จ.สระแก้ว


แชร์