วธ.โชว์ของดี10ชุมชนคุณธรรมเปิดเข้าชมแล้ววันนี้

แชร์

วธ.จัดนิทรรศการ “10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โชว์ของดีจากชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทั่วประเทศ

13 ต.ค.64/ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กำหนดนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมถึงการขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทย ตามนโยบายรัฐบาล โดยนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ใน 15 สาขา เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม การออกแบบ แฟชั่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ การแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้ วธ. จึงได้จัดนิทรรศการ 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT) ส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯ และชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับพรีเมี่ยมมาจัดแสดง ซึ่งผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยมมีความคงทน มีการออกแบบที่โดดเด่น และมีมูลค่าทางการตลาดสูงเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ชุมชนคุณธรรมฯบ้านดอนข่า จ.ขอนแก่น

ชุดผ้าฝ้ายลายใบไม้ ชุมชนคุณธรรมฯวัดพลา จ.ระยอง กระเป๋าข้าวต้มลูกโยน ชุมชนคุณธรรมฯตลาดแขก จ.ระนอง เครื่องถมนคร ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนหน้าวัดพระธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ผ้าไหมทองสุรนารี ชุมชนคุณธรรมฯวัดอัมพวัน (จะโปะ) จ.นครราชสีมา และเครื่องประดับเบญจรงค์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน จ.สมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีความโดดเด่นของชุมชนของภาคต่างๆในภาคเหนือ เช่น ชุดหมอนประเพณีสลากย้อม ชุมชนคุณธรรมฯบ้านหนองสมณะใต้ จ.ลำพูน ตะกร้าสันปูเลย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมบ้านสันปูเลย จ.พะเยา กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง ชุมชนคุณธรรมฯบ้านพระธาตุ จ.ตาก ภาคกลาง เช่น กระเป๋าจักสานเสื่อกกร่วมสมัย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์บัวทองเหลือง ชุมชนคุณธรรมฯวัดค่าย จ.พระนครศรีอยุธยา ตะกร้าจักสานหวายดำ ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรม กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชุดลูกปัดหินบ้านเชียง ชุมชนคุณธรรมฯบ้านพิพิธภัณฑ์ จ.อุดรธานี ผ้าทอบ้านกุดกวางสร้อย ชุมชนคุณธรรมฯกุดกวางสร้อย จ.หนองบัวลำภู ชุดปิ่นโตไม้มงคล ชุมชนคุณธรรมฯบ้านดงเย็น จ.มุกดาหาร ภาคใต้ เช่น เสื่อโยคะเตยปาหนัน ชุมชนคุณธรรมฯวัดเขาไม้แก้ว จ.ตรัง เสื้อศรีลังกาสุกะ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านหนองหนุน จ.พัทลุง และกระเป๋าเป้อารยธรรมปักษ์ใต้ ชุมชนคุณธรรมฯวัดโพธิ์นิมิต จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีเรื่องราว และ เนื้อหาของวัฒนธรรม ที่มีความโดดเด่น เพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการสร้างงาน เพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นมีรูปแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ จำนวนมากกว่า 1,000 รายการ

สำหรับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จะจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง ณ ห้อง Gallery 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ วธ.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียด โทร.0-2209-3599 และสายด่วนวัฒนธรรม 1765

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์