พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

แชร์

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

14 ต.ค.64 / นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 14 ตุลาคม 2564 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม


แชร์