สิบสามตุลาคมก้มกราบฟ้า

แชร์

สิบสามตุลาคมก้มกราบฟ้า
ร้อยดวงใจต่างมาลามาถวาย
ด้วยสำนึกพระการุญอุ่นใจกาย
มิเสื่อมคลายจงรักมั่นภักดี
พระบรมชนกาธิเบศร์เจ้า
พระปกเกล้าไทยร่มเย็นเป็นสุขศรี
ปวงประชาน้อมใจมั่นกตัญชลี
ถวายชีวีตามรอยบาทศาสตร์พระราชา
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักข่าวเดอะไทยเพรส

ประพันธ์ : นางอรุณี แดงพันธ์


แชร์