ก่อตั้งสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แชร์

9 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมอัครนิธิยานนท์ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพันตำรวจโทปรีชา อับดุลเลอะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ยฯ นายราชศักดิ์ กุลละวณิชย์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ กิตติมศักดิ์ ฝ่ายกฎหมาย พันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผู้กำกับการตำรวจภูธรบ้านนา พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของชมรมฯที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันพิจารณาระเบียบข้อบังคับในการก่อตั้งสมาคมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ประเทศไทย) โดยมีที่ตั้งสมาคมอยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ก่อตั้งสมาคมฯ ดังกล่าวได้

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม /รายงาน


แชร์