เที่ยวได้แล้ว “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน”

แชร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับกลุ่ม อปพร. เทศบาลเมืองน่าน และกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและบริการ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ซึ่งตั้งอยู่บริเวร ถนนผากอง(ข้างวัดภูมินทร์) ตลอดเส้นทางมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่น เสื้อผ้า ของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ของเมืองน่าน และมีลานกิจกรรม หรือลานข่วงเมืองน่าน สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวน่านโดยการนั่งรับประทานอาหารขันโตกพื้นเมือง ซึ่งจะมีการจัดขันโตกแบบเว้นระยะห่างไว้รองรับ แบบเว้นระยะห่างในรูปแบบ NEW Normal ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกหลังจากมีการปิดชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้ค้าและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่เริ่มเปิดถนนคนเดินเพื่อให้ผู้ค้าได้มีโอกาสหารายได้จากการท่องเที่ยว สถานการณ์ของจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง แม้สถานการณ์ระดับประเทศพบผู้ติดเชื้อหลักหมื่น แต่ความร่วมมือของประชาชนกับมาตรการ การดูแลอนามัยส่วนบุคคลของประชาชนกับองค์ความรู้เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดน่าน ผู้ค้า และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในถนนคนเดินวันนี้ถือเป็นหลักการสำคัญ แม้จะมีความเสี่ยง แต่คิดว่าเราสามารถผ่านความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ วันนี้ถือว่าได้ทดลองเป็นวันแรก มาตรการ COVID Free Setting ที่รัฐบาลให้นโยบายไว้เราก็จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติผู้ค้าทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีน ผู้ค้าที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้ามาขาย และจะตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ทุกวันพฤหัสบดี เนื่องจากเปิดให้มีการขายของทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 3 วัน ทุกคนจะต้องตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะมีการตรวจการฉีดวัคซีน และผลการตรวจจากชุดตรวจ ATK ภายใน 42 ชั่วโมง ถือเป็นมาตรการร่วมกันเป็นความปลอดภัยของทุกคน สำหรับลานขันโตกซึ่งเป็นห้องอาหารขนาดใหญ่ ได้จัดให้มีระยะห่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ได้มาด้วยกันนั่งทานด้วยกัน ขันโตกละ 4 คน ความร่วมมือของผู้ค้า ของประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้มีความปลอดภัย การรู้เท่าทันป้องกันโรคโควิดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้เป็นเรื่องสำคัญ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์