สหกรณ์การเกษตรปันบุญ ต้อนรับ “มนัญญา”เยี่ยมชมความสำเร็จ

แชร์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย นางสุจารี ธนสิริธนากร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จากนั้น ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร พร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จในการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด ที่สามารถส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที้ให้ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี รวมกลุ่มกันหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งถือว่าเป็นรากเหง้าของการเกษตรไทย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาด อุปกรณ์การตลาด และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการรักษาและต้านโรคโรคโควิด – 19 ต่อไป จากนั้นได้ร่วมทำ “สลัดโรล” ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ อาทิ ผักสลัด ผักพื้นบ้าน หน่อไม้ บวบ ฝรั่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย


แชร์