SPRC มอบเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อให้ท่าเรือมาบตาพุด

แชร์

วันที่ 8 ตุลาคม นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้หน่วยงานนำส่งมอบแก่งานสาธารณสุขจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 1 เครื่อง

ในการนี้ นายโรเบิร์ต โจเซฟ โดบริค ได้แสดงเจตน์จำนงที่จะสานต่อและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และพร้อมเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการต่อสู้เพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์โควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์