รพ.บ้านค่าย ฉีดไฟเซอร์ เข็มแรกให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. เวลา 14.00 น ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายดาระไน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย นพ.สุนทร เหรียญภูมิกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนายแพทย์ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย ติดตามการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไฟเซอร์เข็มแรกให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยทคนิคบ้านค่ายที่มีอายุ 12-18 ปี จำนวน 1,410 คน โดยมีนายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

นายประทีป กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่ได้รับวัคซีน โดยได้รับจัดสรร 1,140 โดส มีแจ้งประสงค์ฉีด 2,122 คน จากทั้งหมด 2,737 คน และไม่ประสงค์รับวัคซีน 615 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด หลังส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนจากสถานประกอบการที่เข้าไปฝึกงาน และผู้ปกครองไม่อนุญาต และบางส่วนยังไม่มั่นใจในวัคซีนไฟเชอร์ ซึ่งจากการฉีดวัคซีนตั้งแต่เช้าเป็นต้นมายังไม่มีนักเรียน นักศึกษามีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด ยกเว้นเป็นลม 2 ราย เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ

ด้านนายชาญนะ กล่าวว่า จังหวัดระยอง ได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี 23,000 โดส จากที่แจ้งความประสงค์ทั้งหมด 59,000 คน โดยจะฉีดให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย และเด็กที่มีโรคประจำตัวก่อนเป็นอันดับแรก ประมาณ 22,000 คน หากได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จะทยอยฉีดให้กับนักเรียนซั้น ม.ต้นต่อไป ส่วนในระดับ ปวส.ซึ่งมีอายุเกิน 18 ปีนั้น จะหารือกับสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้งว่า จะสามารถฉีดพร้อมกันได้หรือไม่ ต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจะพยายามฉีดให้ได้ในคราวเดียวกันทั้งหมด ส่วนประเด็นที่น่ากังวลก็คือ ยังมีผู้ปกครองบางคนยังไม่ให้ลูกของตนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์ในครั้งนี้ เนื่องจากอาจได้รับข้อมมูลที่คาดเคลื่อน จนไม่กล้าตัดสินใจให้ลูกหลานเข้าการฉีดรับวัคซีน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน