จิตอาสาเรียนรู้สนทนาธรรม

แชร์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้สนทนาธรรม เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทวีผล แปรงณีวงค์ ผู้อำนวยการ และ สุรพงค์ สันติพงษ์ รองฯฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้มอบหมายให้ ครูธนกร เลิศสกุณี นำนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ปวช.2 กลุ่ม 1-2 จำนวน 44 คน มาจักกิจกรรมจิตอาสาเรียนรู้สนทนาธรรม เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนลงมือปักเสา-พาดสาย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระธาตุดอยอินทรีย์

 


แชร์