“หลวงพ่อขาว-หลวงปู่ยอด”วัดบางโคเมตตามหานิยม

แชร์

เลื่องชื่อหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่ยอด เปี่ยมด้วยเมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี ใครมากราบไหว้ขอพร หลายเรื่องราวที่ติดขัดจะไหลรื่นสู่เส้นชัย วัดบางโค จังหวัดนนทบุรี ไปกันรึยัง

28ก.ย.64/ จังหวัดนนทบุรี…เป็นพื้นที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และลือกระฉ่อนผลไม้ขึ้นชื่อ ทุเรียน แต่ปัจจุบันนี้เหลือสวนไม้ผลทุเรียนไม่กี่ร้อยไร่ จังหวัดนนทบุรีมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี เป็นถิ่นฐานที่มีความเก่าแก่ จนมาถึง กรุงธนบุรี เป็นเมืองหลวง จังหวัดนนทบุรี จึงมีสถานะเป็นชานพระนคร เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ก็เปลี่ยนเป็นจังหวัด มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี มีสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง พร้อมทั้งวัดวาอารามที่ก่ออิฐสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ มาวันนี้สถานการณ์ในประเทศกำลังประสบปัญหาเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 กระจายเชื้อจึงไม่อยากให้ทุกๆคนวิตก เพื่อผ่อนคลายและขอให้ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ จึงนำเรื่องวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งที่มีเนื้อหาสาระและความเป็นมาที่อยากจะเชิญชวนมากระพระขอพร และทำบุญนามว่า”วัดบางโค” หรือเดิมมีชื่อว่า “บางโคบ้า”

วัดบางโค เป็นวัดประจำหมู่บ้านบางโค สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2399 ไมทราบประวัติผู้สร้าง ชื่อวัดมาจากทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับคลองบางโค วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2432 ทางวัดได้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และได้แบ่งที่ดินจำนวน 1 ไร่ ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลและเปิดโรงเรียนสอนเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ วัดบางโค มีอาคาร และเสนาสนะที่สำคัญ โบสถ์ กุฎิสงฆ์ อาคารทรงไทยมีระเบียง ศาลาการเปรียญ และหอสวดมนต์

วัดบางโค ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 ซอยวัดบางโค ทางหลวงชนบท นบ.1016 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1140 เป็นวัดราษฎร์ นิกาย มหานิกาย มีผู้ปกครองวัดด้วยกัน 5 รูป มีรายนามเจ้าอาวาส พระอธิการครุฑ พระครูนนทสิกขกิจ (ยอด) พระครูนนทวิหารคุณ พระประเสริฐ สฺภทฺโท พระปลัด ประจวบ โชติคฺโณ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อขาวที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธบาทจำลอง อยู่ในมณฑป รูปปั้นเหมือนพระครูนนทสิกขกิจ(ยอด) มีรูปปั้นอีกาอยู่รอบตัวท่าน พระสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิ ท้าวเวสสุวรรณ และยังมีวังมัจฉาในคลองบางโคเพื่อสำหรับผู้ที่มาทำบุญและท่องเที่ยวเพื่อเป็นทาน

เศียรหลวงพ่อขาวที่ชาวบ้านว่ามีปาฏิหารพระเศียรขาวไปด้วยผงสีขาว แต่ไม่ทราบสาเหตุที่มา
หลวงพ่อขาว วัดบางโค จังหวัดนนทบุรี

วัดบางโค มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน กราบขอพรนั่นก็คือพระพุทธรูปคาดว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยพระศรีอยุธยา เป็นราชธานี คือ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปนั่งในปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร พร้อมกับรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อขาว มีลักษณะพิเศษที่พระเศียรของพระพุทธรูปที่พระเศียรมีผงสีขาวไหลลงมาตลอดทำให้เกิดวามแปลกใจว่าผงสีขาวมาจากไหนจึงเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว จนมาถึงปัจจุบัน

รูปเหมือนหลวงปู่ยอด “นนทสิกขกิจ” และนกกา ที่ท่านเมตตา วัดบางโค จังหวัดนนทบุรี

เมื่อกล่าวถึงหลวงพ่อขาวแล้ว ก็ให้รำลึกถึงหลวงพ่อยอด ” พระครูนนทสิกกิจ ” อดีตเจ้าอาวาสรูปที่สอง ซึ่งในอดีต นานมากแล้วท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมและระยะสูง มีเรื่องเล่าต่อๆกันจากคนรุ่นวัยวุฒิสูงว่าหลวงพ่อยอดท่านมีความสามารถเรียกอีกา ที่บินอยู่บนท้องฟ้าให้ลงมาเกาะที่แขนท่านได้ หลวงพ่อยอดท่านยังเลี้ยงได้เชื่องทุกตัว เมื่อออกบิณฑบาตรโดยใช้เรือเป็นยานพาหนะมักจะมีอีกาเกาะเต็มลำเรือท่านจนผู้ที่มารอใส่บาตรรู้ทันทีว่าเป็นเรือของหลวงพ่อยอด

วัตถุมงคลที่หลวงปู่ยอด สร้างขึ้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันเป็นพระเครื่องสะสมและอันเชิญห้อยคอที่หายากมากและมีราคาสูง

หากย้อนไปอดีต ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคล มีลักษณะเหมือนหยดน้ำ มีพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ฐานมีชื่อว่ายอด ด้านหลังเรียบ มีด้วยกัน 3 เนื้อ คือ สีดำ สีแดง และ สีเทา ใต้ฐานจะอุดผง พระเครื่องของหลวงปู่ยอดมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด และคงระพันชาตรี ผงที่อุดใต้ฐานหลวงปู่ยอด ท่านได้กัมขับกับลูกศิษย์เสมอว่าห้ามนำไปให้ผู้หญิงกินเป็นเด็ดขาด วัตถุมงคลที่สร้างปัจจุบันนี้มีเหลือน้อยและหายากและกลายเป็นที่สะสมของผู้นิยม

พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของอดีตเจ้าอาวาส วัดบางโค จังหวัดนนทบุรี

วัดบางโค เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธเป็นที่ประกอบศาสนกิจและเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ วัดจึงมีการสร้างเสนาสนะใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน และยังมีพื้นที่จัดสรรเพื่อให้ผู้ที่มาวัดร่วมทำบุญ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดบางโค จังหวัดนนทบุรี

คิดอะไรไม่ออก บอกอะไรใครไม่ได้ ไม่รู้จะไปเส้นทางไหนดี สายบุญวัดบางโค ยินดีต้อนรับทุกคน สาธุ

พรหมพิริยะ จันทร์เพ็ญ รายงาน


แชร์