“ผู้ว่าฯกทม.”สั่งรับมือพายุเตี้ยนหมู่ส่งฝนถล่มกรุง

กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือและฝนตกหนัก จากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ เผยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม.

28 ก.ย. 64/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้ในพื้นที่ กทม. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้ระดับน้ำภายในคลองหลายแห่งมีระดับสูง กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำได้ติดตามสภาพอากาศ ตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์และลดระดับน้ำคูคลอง เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จะไหลผ่าน กทม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 1.55 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม. อยู่ประมาณ 1.45 เมตร จึงยังไม่ส่งผลกระทบในพื้นที่ กทม. และยังต่ำกว่าระดับน้ำในปี 54 ที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงถึง 2.30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เวลานี้หากระดับน้ำยังไม่วิกฤต กรุงเทพมหานครก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึงบางนา โดยควบคุมการเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 97 สถานี และได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรอง เรือผลักดันน้ำ และจัดเรียงกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ ในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวร และบริเวณที่แนวป้องกันมีระดับต่ำความยาว 2,918 เมตร ตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ ความยาวประมาณ 78.93 กิโลเมตร

ที่สำคัญบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมต่าง ๆ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ ตลอดการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (BEST) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์น้ำตามคูคลองต่าง ๆ ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ติดตามสภาพอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำและเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กทม. และปริมณฑล หรือแผนเผชิญเหตุ CPX ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และกองทัพภาคที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือด้านการใช้เส้นทางสัญจร

ทั้งนี้ การดำเนินชีวิตประจำวันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด โดยได้อัปเดตสถานการณ์น้ำในแม่น้ำ ปริมาณฝน ผ่านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ติดตามและรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทุก 1 ชั่วโมง พร้อมรับเรื่องและประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำhttps://dds.bangkok.go.th/ ได้ตลอดเวลา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน