“อาคม”ปลื้มเกษตรกรบ้านกุดน้ำใสตัวอย่างทำนาอินทรีย์

แชร์

รมว.คลังเยี่ยมชมงานกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ชูทำนาแบบอินทรีย์บนพื้นที่ 3,500 ไร่ สร้างผลผลิตได้กว่า 1,600 ตันต่อปี

25ก.ย.64 / นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน “กลุ่มเกษตรกร ทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส” ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรในการทำนาแปลงใหญ่แบบอินทรีย์ โดยได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) แบบปลอดภัย ได้มาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP) และแบบดั้งเดิม

รวมถึงมีการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการเพาะเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและให้เกษตรกรในตำบลกุดน้ำใส อีกทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต เช่น การตรวจวิเคราะห์ดิน เครื่องหยอดเมล็ด การใช้โดรน การใช้เครื่องอบ เครื่องเป่าในการบรรจุสินค้า โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 133 ราย พื้นที่การผลิตจำนวน 3,500 ไร่ สร้างผลผลิตได้กว่า 1,600 ตันต่อปี

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนจากควบคู่กับให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของกลุ่มฯ โดยมีนายสุรชัย รัศมี และนายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ ประธานกลุ่มฯ และผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์