นายกเทศมนตรีตำบลทับมา สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วม

แชร์

นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมา ทำให้น้ำในคลองทับมามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประชาชนมีความกังวลเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้ในส่วนของการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลทับมา ได้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ลงพื้นที่เฝ้าระวัง 24 ชม.โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุกปีอยู่แล้ว รวมทั้งเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน จำนวน 5 เครื่องติดตั้งตามจุดต่างๆ ของคลองทับมาเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เตรียมเครื่องผลักดันน้ำอีก 3 เครื่อง สำรองไว้ติดตั้งช่วยระบายน้ำบริเวณปลายคลองให้ลงทะเลโดยเร็วที่สุด หากมีฝนตกหนาแน่นและปริมาณน้ำในคลองทับมาสูงขึ้น พร้อมกันนี้ที่ผ่านมา ก็ได้มีการสำรวจน้ำที่ตกค้างตามชุมชน หรือสาเหตุของน้ำที่ท่วมในชุมชน สิ่งกีดขวางลำน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตามหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ผ่านมา จากการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทั้งของชลประทานระยอง โยธาธิการและผังเมืองระยอง และ อบจ.ระยอง ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ โรงสูบน้ำ และบ่อเก็บน้ำ การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 80 เปอร์เซ็น พบว่าคลองทับมาสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวทำแล้วเสร็จทั้งระบบ จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างเต็มที่..

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์