28ก.ย.นี้สวนสุนันทาLiveสด“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

แชร์

สวนสุนันทา ขอเชิญน้อง ๆ พบกับกิจกรรม Live สด “สวนสุนันทาพารอด TCAS’65” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตอบโจทย์ TCAS’65 28 ก.ย. นี้

22ก.ย.64 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาภายใต้ชื่องาน “สวนสุนันทาพารอด TCAS’65” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี นายธารา อิสระ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา eduzones และอาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นวิทยากร

อย่างไรก็ตาม เพื่อแนะนำข้อมูลและตอบทุกข้อสงสัยในระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี2565 หรือTCAS65 ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาหลายอย่าง รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ถามมา – ตอบไป พูดคุยกันกับพี่แฮนด์ บรรณาธิการเว็บไซต์การศึกษา eduzone พบปะพูดคุย/ถามมาตอบไป “สวนสุนันทาพารอด TCAS’65” เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในประเด็นต่าง ๆ

– ที่เรียนจะเหลือถึงพวกหนูเหรอ

– ทำไม? ไม่เอา O-NET

– เหลือแค่ Admission 1

– ค่าสอบแพงมาก

แล้วพบกันนะคะที่นี่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

# ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ ตั้่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แอดไลน์ : พูดคุยกับแอดมิน โทร 08-9008-8772

#admission65 #dek65 #TCAS65 #dek66 #รับตรง65 #portfolio65


แชร์