“ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง” ช่วยลูกหลานให้ได้เรียน

แชร์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนฯ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ‘ทุนซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง’ ภายใต้โครงการซีพีร้อยเรียงความดี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พ.อ.คณิศร อาสมะ รองผบ.มทบ.38 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจ.น่าน หัวหน้าส่วนราชการ และอีกหลายภาคส่วนร่วมผนึกกำลังผลักดันทุนการศึกษานี้ให้สำเร็จ

นายจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า ‘สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นอกจากจะส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขแล้ว ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็ยิ่งหย่อนไม่แพ้กัน บริษัทห้างร้านต่างๆ ร้านค้ารายย่อย อาจต้องปิดกิจการลงหรือเลิกจ้างพนักงาน คนน่านที่ทำงานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และจำเป็นต้องกลับบ้าน รายได้ที่เคยได้ก็ลดลงส่งผลถึงครอบครัว เครือฯ จึงได้เล็งเห็นปัญหานี้และอยากเข้าไปช่วยเหลือ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน ตกอยู่สภาวะว่างงาน ขาดรายได้ ให้สามารถส่งเสียบุตรหลานได้’

นายบัญชา โชติกำจร ได้กล่าวเสริมว่า ‘สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนใน จ.น่าน ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในมิติต่างๆ ซึ่งเครือฯ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้ความสำคัญของการศึกษาอันเป็นสิ่งจำเป็นต่ออนาคตของเยาวชน เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาและส่งเสริมเยาวชนในจังหวัดน่าน ผู้ซึ่งจะเติบโตและเป็นผู้พัฒนาเมืองน่านให้น่าอยู่ยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต’

ทั้งนี้ “ทุนการศึกษาซีพีน่าน แบ่งปันให้น้อง” ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 60 ทุน ประกอบด้วย
• ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
• ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์