วัดไทยธรรมาราม เบลเยี่ยม ฉลอง 22 ปี

แชร์

๑๙ กันยายน ๒๕๔๒ (๑๙/๐๙/๑๙๙๙) เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีเปิดป้ายวัดไทยธรรมารามอย่างเป็นทางการ โดยพระราชพุทธิวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสุขุม รัศมิทัต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสงฆ์รวมทั้งหมด ๕ รูป จากเนเธอร์แลนด์ ๒ รูป สวีเดน ๑ รูป นอร์เว ๑ รูป และจากเยอรมัน ๑ รูป ลามะกะตะซึ่งเป็นพระทิเบตและประธานสหพันธ์ชาวพุทธก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวลาว ชาวกัมพูชา ชาวจีน และชาวเบลเยียม มีสื่อมวลชนสนใจมาทำข่าวทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ คนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบอร์กล้วนแต่มีความยินดีและอนุโมทนาสาธุการที่ได้มีวัดไทยในเบลเยียมหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนาน “วัดไทยธรรมารามเป็นวัดของคนไทยทุกคน ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของ เป็นศูนย์รวมของความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจ เกิดจากแรงศรัทธาของคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบอร์ก” ส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ที่ท่านเอกอัครราชทูตสุขุมฯ ได้กล่าวในพิธีเปิด พร้อมทั้งบริจาคเงินถวายวัดไทยธรรมารามจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เบลเยียมแฟรงก์

๒๓ มกราคม ๒๕๔๓ พระมหาวิสุทธิ์ โชติญาโณ เดินทางมาถึงวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม เพื่อรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม ปัจจุบันท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชวิสุทธิวิเทศ

บุญธง ก่อมงคลกูล เบลเยี่ยม /รายงาน


แชร์