“เทศกิจ”ไม่มีอำนาจการจับกุมพ่อค้าไอติม

แชร์

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทยชี้เทศกิจยึดกระป๋องพ่อค้าไอติม ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

19 ก.ย.64 / ดร.ณพลเดช มณีลังกา ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตสัมพันธวงศ์ พรรคเพื่อไทย และเลขานุการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เผยถึงกรณีสื่อสังคมโซเชียล ได้เสนอภาพคลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตดินแดงเป็นหมู่คณะ ขับรถยนต์ราชการเข้ามาเทียบรถชายคนแก่เจ้าของรถเข็นขายไอติม พร้อมทั้งลงมาจะยึดร่ม (แต่ไม่สามารถเอาไปได้) และจับกุมโดยนำเอาของคล้ายกระป๋องเงิน โดยหยิบใส่รถเทศกิจทราบภายหลังว่าเป็นกระป๋องใส่สินค้าเป็นกระป๋องข้าวเหนียวมูน บริเวณหน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) โดยไม่มีการเข้ามาพูดคุยนั้น อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งจากการให้ข้อมูลจากประชาชนบริเวณนั้นยังกล่าวว่ามีรถเข็นที่ขายบนฟุตบาท แต่เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยแต่อย่างใด

ดร.ณพลเดช กล่าวถึง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 44 ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิด แต่ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ได้ให้ความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ได้ให้ความหมายของคำว่า “พนักงาน เจ้าหน้าที่” หมายความว่า (4) ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

แม้จากเหตุการณ์ของลุงขายไอติมอาจมีความผิดตามมาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย หรือ มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ แต่กฎหมายข้างต้นฉบับ พ.ศ.2560 ได้ตัดอำนาจใน ฉบับ พ.ศ.2535 ของเจ้าหน้าที่ตาม (6) ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติออก นั้นหมายความว่า “เทศกิจ” ไม่มีอำนาจในการจับกุม ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ดร.ณพลเดช กล่าวว่า ทั้งนี้กฎหมายได้เปิดช่องให้เอื้ออำนวยให้ผู้ค้าได้ค้าขายในพื้นที่สาธารณะได้ตามความเหมาะสม ตามมาตรา 20 ที่เปิดช่องในวรรคสอง ที่ระบุว่า “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานห้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน ตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

ทั้งนี้ จึงเห็นว่าด้วยเหตุการณ์นี้กฎหมายเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจมีความจำเป็นต่อประชาชน โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อาจมีความยากลำบากในการค้าขายในอนาคต ดังเช่นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นยุคพิษตภัย มีภัยจากโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองทำให้ค้าขายยากลำบาก สิ่งนี้จึงมองว่าผู้ถืออำนาจกฎหมายโดยเฉพาะ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ควรเข้ามาช่วยเหลือประชาชน โดยมีพี่น้องเทศกิจ รวมถึง ส.ก.แต่งตั้ง มาเป็นผู้ช่วยประสานงาน จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่างมาก

อย่างไรก็ดี หากแต่ผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์และได้อำนาจมาโดยมิชอบ ไม่มีความเกื้อกูลต่อประชาชนผู้ถืออำนาจอธิปไตย ก็จะทำให้ประชาชนอยู่กันอย่างยากลำบากอันจะนำประเทศไปสู่ความหายนะได้ ตนเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรเปิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ตามที่ กกต. นำเสนออย่างรวดเร็วที่สุด ดร.ณพลเดช กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์