ชนเผ่าละเวื๊อะร่วมแบ่งปันความห่วงใย

แชร์

18 กย.64 นายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านละอูบ พร้อมตัวแทนชาวบ้าน จากหมู่บ้านละอูบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 15,000 บาท ซึ่งเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนจากผู้มีจิตสาธารณะพี่น้องชนเผ่าละเวื๊อะชาวบ้านละอูบ ที่มีความห่วงใยต่อเด็กนักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และ พี่น้องราษฏรบ้านสบเมย ที่ประสบวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 จัดซื้อสิ่งของช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อน มามอบให้ นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย และ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมส่งมอบกำลังใจ บริเวณหน้าโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 204 ราย พบเชื้อ 9 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงกับ Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองRapid antigen ผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR.ผลพบเชื้อ ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์