ธารน้ำใจหลั่งไหลมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

แชร์

(14 ก.ย. 64) นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนสบเมยวิทยาคมและศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation; CI) ณ รร.สบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน คุณวิทยา หวานซึ้ง ร้าน ช.การบัญชีไทย เเละโรงเลื่อยทุ่งเเล้ง ประกอบด้วย น้ำดื่ม จำนวน 286 เเพค ผงซักฟอก 24 ถุง น้ำยาล้างห้องน้ำ 48 ขวด เจลเเอลกอฮอล์จำนวน 20 ขวด เเละน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 2 เเกลลอน โดยมี นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ

ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการรักษาในจังหวัด จานวน 512 ราย เป็นเพศชาย 252 ราย และเพศหญิง 260 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 285 ราย (55.6%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 223 ราย (43.5%) รักษาอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 5 ราย รพ.แม่สะเรียง 22 ราย รพ.ปาย 10 ราย รพ.สบเมย 40 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 52 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย และ รพ.สนาม 2 แห่งรวม 90 ราย ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 205 ราย พบเชื้อ 11 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 8 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัด 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
CaseMS502-MS504เพศชาย อายุ 27 ปี เพศหญิง อายุ 17 ปี และ 53 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ตามภูมิลาเนา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง CaseMS502 ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ CaseMS503และ Case MS504(แม่ ลูก) มาจากจ.ตาก

ผู้ป่วยทั้ง 3 รายเดินทางกลับมาถึง อ.แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ได้กักกันตัวที่ LQ อ.แม่สะเรียง ตรวจด้วยวิธี RT-PCRครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2564 ผลพบเชื้อ ในวันนี้ เข้ารับการรักษารพ.แม่สะเรียง CaseMS505-MS512 รวม 8 ราย เพศชาย 2ราย เพศหญิง 6ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยเป็นนักเรียน 3 ราย ข้าราชการ 1 รายและประชาชน 4 ราย เข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK.เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR.ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 6 ราย รพ.แม่สะเรียง 5 ราย สาหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน(Community Isolation;.CI).โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 185 ราย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ / แม่ฮ่องสอน


แชร์