MBKG มอบถุงยังชีพให้กับเขตบางพลัด

แชร์

นายพณ บูรณโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายชัยสิทธิ์  ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการอาวุโสแผนกทีมการตลาด 2 บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) (ที่ 4 จากซ้าย)   หนึ่งในกลุ่มธุรกิจการเงินของ เอ็ม บี เค มอบถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวมาบุญครอง หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหารแห้งและยารักษาโรคที่จำเป็นในการดำรงชีพรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับสำนักงานเขตบางพลัด โดยมี  นางกัญมณี เดชประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายปิยชน  ผู้ทรงธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ที่ 1 จากซ้าย) รับมอบและกระจายถุงยังชีพให้ชุมชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ณ สำนักงานเขตบางพลัด เมื่อเร็ว ๆ นี้


แชร์