ธารน้ำใจหลั่งไหลบริจาคน้ำดื่ม รพ.สบเมย

10 ก.ย.64 หลายหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ต่างหลั่งไหลมอบธารน้ำใจบริจาคน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยโควิด และผู้ที่มีความเสี่ยงกักตัวใน รพ.สบเมย อ.สบเมย ประกอบด้วย ค่ายมวยศิษย์เจ๊แดง โดย นายวิทยา สุรินทร์ หัวหน้าคณะและผู้จัดการ ตัวแทน ผกก.สภ.สบเมย นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชน ลุ่มน้ำสาละวิน ตัวแทนร้านธงชัยพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง ร้านครูใหญ่สปอร์ตแม่สะเรียง ร้านจิรชัยสปอร์ตลำปาง ชายสปอร์ตสกลนคร บริษัทแท่งทองเทรดดิ้งนนทบุรี รวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้เดินทางมามอบน้ำดื่มทั้งวัน หลังจากทราบข่าวจากญาติผู้ป่วยที่กักตัวแจ้งว่าขาดแคลนน้ำดื่ม และบางส่วนได้แบ่งปันไปมอบให้ที่สถานกักตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยง 200 กว่าคน ที่ รร.สบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นายแพทย์จักรี คมสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ทางโรงพยาบาลสบเมย ได้ปรับแผนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยปิดแผนกผู้ป่วยในทั้งหมด เปลี่ยนเป็นห้องที่ใช้รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด (Cohort Ward) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคออกนอกพื้นที่ หากประชาชนในพื้นที่ อ.สบเมย มีความวิตกกังวล หรือสงสัยว่าตนเองเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด สามารถเข้าตรวจหาเชื้อได้ที่ คลินิกโรคทางเดินหายใจ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.00-16.00 น.

ขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอสบเมย จะออกตรวจเชิงรุกในหมู่บ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงพักอาศัยในทุกวัน สำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสบเมยจะจัดรถส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ส่วนแผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และแผนกอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในกรณีผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด หรือสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหาร สามารถบริจาคได้ที่ รพ.สบเมย โทร 053 618 080 และทางโรงพยาบาลสบเมย ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่ได้ร่วมบริจาคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งจะได้นำไปใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน