GPSC Group ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงพลังงาน

แชร์

นายณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 500,000 ชิ้น ให้กับกระทรวงพลังงาน เพื่อส่งต่อให้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และ จ.หนองบัวลำภู นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และใช้ป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์