ส่งมอบเครื่องออกซิเจนผสมอากาศจากเงินบริจาคกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุข

แชร์

เมื่อวันที่ 23ส.ค. 2564 ที่ห้องจำปาศรี (ตึกผู้ป่วยนอกเก่า)ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์
ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่องที่ได้รับบริจาคจากคณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19” ให้แก่ รพ.มหาสารคราม เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้เพื่อใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด-19” จึงมีมติให้จัดซื้อ “เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง” มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เห็นสมควรนำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อต่อไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จ.มหาสารคาม มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวนทั้งหมด 8,072 ราย รักษาหายแล้ว 5,987 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2,047 ราย และเสียชีวิต 18 ราย

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์