GPSC Group สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

แชร์

นายวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว , ปรอทวัดอุณหภูมิ , เครื่องวัดความดัน,ถังขยะติดเชื้อ และอาหารแห้งจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 109,749 บาท โดยมี ภก.วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัด เพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19.

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์