รพ.มหาสารคาม ส่ง 10 บุคลากร มุ่งสู่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

แชร์

(01-08-64) แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านยริการปฐมภูมิ นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะบุคลากร ร่วมมอบขวัญและกำลังใจ แก่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีหัวใจเปี่ยมด้วยจิตอาสาจำนวน 10 คน ในโอกาสเดินทางปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2564

สำหรับรายนามบุคลากรโรงพยาบาลที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ได้แก่
1.นส.พิมลพรรณ อันทะหวา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นายสุรัติ สันโดษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.นส.ฐิติยา อาระหัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4.นายชนากรณ์ หาญปรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5.นางไพลิน พุดสีเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6.นางกฤตพร บุตรพรม ผู้ช่วยเหลือคนไข้
7.นส.กัลยา เยื่องกระโทก ผู้ช่วยเหลือคนไข้
8.นางสาวนิชกานต์ สวยสอน ผู้ช่วยเหลือคนไข้
9.นางสาวปานดวงใจ มูลทากูล ผู้ช่วยเหลือคนไข้
10.นายชัยศิริ แสงฉายา ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ทีมข่าว/มหาสารคาม


แชร์