แห่บริจาคสิ่งของช่วย รพ.สนามค่ายกฤษณ์สีวะรา และ รพ.สนาม 18 อำเภอ

แชร์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 2 มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น รพ.สนามค่ายกฤษณ์สีวะรา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานการรับมอบสิ่งของ เครื่องใช้ในการอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น สบู่ ยาสีฟัน เสื่อ หมอน ผ้าห่ม อุปกรณ์ทางการแพทย์และของจำเป็นอื่นๆ จากส่วนราชการ องค์กรเอกชนในจังหวัดฯ เพื่อใช้สำหรับให้แพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ป่วยได้ใช้ใน รพ.สนาม โดย รพ.สนามค่ายกฤษณ์สีวะรา แยกเป็น 2 เรือนนอน มีเตียงผู้ป่วย จำนวน 400 เตียง แยกเป็นผู้ป่วยชาย 200 เตียง ผู้ป่วยหญิง 200 เตียง ซึ่งหากเตียงไม่พอก็จะขยายออกเป็น 1,000 เตียงต่อไป สำหรับสิ่งของทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 20 ชุด เพื่อนำไปมอบแก่ รพ.สนาม 20 แห่ง ในพื้นที่ 18 อำเภอ

ขณะที่ พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) นำข้าวสาร น้ำดื่ม หมอน ผ้าห่ม มาบริจาคให้ ส่วนนักร้องดัง เพชร สหรัฐ นำปลาร้าตราเฮียเพชรมามอบให้จำนวน 30 ลัง พร้อมน้ำดื่ม ข้าวสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะได้กระจายนำไปให้ที่ รพ.สนามในแต่ละอำเภอ โดยการรับมอบ มี นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร พ.อ.ธงชาติ โล่งจิต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 น.พ.ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สกลนคร นายชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศบาลนครสกลนคร ร่วมรับมอบด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์