เซเว่นฯ ขับเคลื่อน“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ส่งมอบสิ่งของหนุนภารกิจ อสม.ทั่วประเทศ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เคียงข้างสังคมไทยในวิกฤตโควิด -19 ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ด้วยตระหนักดีว่า ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากขณะนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสามัคคี เพื่อนำพาประเทศของเรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง โดยหนึ่งในฟันเฟืองที่มีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขมูลฐานก็คือ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” หรือ “อสม.” ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

ซีพี ออลล์ และชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จึงได้ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ อสม. ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามเจตนารมณ์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์

ล่าสุด นายสุทัศน์ ศรีบุศดี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และนายอเนก อินทร์สูงเนิน ผู้จัดการเขตพิเศษ บมจ.ซีพี ออลล์ ได้เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจให้กับ อสม. ในจังหวัดอุบลราชธานี และสุรินทร์ โดยมี นายอุทัย งามสาย ตัวแทน อสม. จังหวัดอุบลราชธานี และนายธีรพงษ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ตัวแทน อสม. จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ

นายอุทัย งามสาย ตัวแทน อสม. จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ก็ยังถือว่าหนัก ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา อสม. ในจังหวัดประมาณ 3.4 หมื่นคน ซึ่งส่วนมากเป็นแม่บ้าน รับจ้างทั่วไป และเป็นเกษตรกรก็ทำงานเชิงรุกกันอย่างหนักมาโดยตลอด ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในชุมชน คัดกรองคนเข้าพื้นที่ ลงไปดูแลการปฏิบัติตัวของคนที่กักตัว ประสานโรงพยาบาลให้

“หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เป็นของที่ยังขาดอีกมาก ก็ต้องขอบคุณเซเว่น อีเลฟเว่นที่เข้ามาสนับสนุนตรงนี้ วันนี้นำเครื่องดื่ม ของบำรุงกำลังมาให้ อสม. ด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่เซเว่นฯ เห็นความสำคัญของเรา งาน อสม. เป็นงานอาสาทำด้วยใจ ได้กำลังใจมาเติมก็จะมีแรงใจทำงานต่อไปกัน”

ด้าน นายธีรพงษ์ ปัชมาชัยวัฒน์ ตัวแทน อสม. จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า พอเข้าสู่ช่วงปิดงานคนเดินทางกลับมาจากนอกพื้นที่กันเยอะ ก็ต้องเฝ้าระวังกันเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ดูแลให้มีการกักตัวอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อภายในชุมชน

“อสม. สุรินทร์ส่วนมากทำเกษตรกรรม ที่ผ่านมาต้องเลยว่าหนัก และหนักมากในพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนที่ติดกับเขมร ต้องไปลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค และรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน อยากบอกว่าเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นองค์กรแรกที่เข้าดูแลเราแบบนี้ สิ่งของที่ได้รับมาล้วนเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆ ก็ต้องขอบคุณมากๆ”

ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจของ อสม. ไปแล้วในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจะยังคงเดินหน้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม เพื่อสร้างรอยยิ้มคืนสู่พี่น้องประชาชนไทยอีกครั้ง