โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรน่าน -พิษณุโลก

แชร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.45 น. ที่ศูนย์โอท็อปเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร ระหว่างมะม่วง จังหวัดน่าน และสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิต “มะม่วง”ออกนอกแหล่งผลิต ตามแผนการกระจายผลผลิตมะม่วงของเกษตรกรจังหวัดน่านออกสู่ตลาด ฤดูการผลิต ปี 2564 เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดน่านอีกช่องทาง โดยมีพัฒนาการจังหวัดน่าน ตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ตัวแทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

Advertisement   

นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นกิจกรรมที่จะส่งมะม่วง ซึ่งเป็นผลิตของจังหวัดน่านที่มีค่อนข้างเยอะ และอีกส่วนเป็นการส่งมะม่วงโชคอนันต์ไปช่วยโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมาก โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าผลไม้ ระหว่างจังหวัด ขณะนี้จังหวัดพิษณุโลกมีสับปะรดจำนวนมากแต่ราคาไม่ค่อยดี จังหวัดน่านมีมะม่วงจึงได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมะม่วง จังหวัดน่าน และสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นจังหวัดเครือข่ายที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนกันในการแก้ไขปัญหาการตลาดผลไม้ในพื้นที่ และอีกกิจกรรมจะเป็นการส่งมะม่วงที่มีจำนวนมากในจังหวัดน่าน ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหาสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งตอนนี้กำลังระบาดมาก มะม่วงที่ส่งไปจะถึงวันพรุ่งนี้ และจะได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดสระบุรี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด

ทั้งนี้ ได้มีการร่วมกันปล่อยรถบรรทุกมะม่วง จำนวน 3,000 กิโลกรัม เพื่อส่งไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ “รวมใจชาวน่าน ส่งแรงใจให้ชาวสระบุรีสู้ภัยโควิด” และขอเชิญชวนชาวจังหวัด น่านร่วมซื้อมะม่วงและสับปะรด ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทั้งสองจังหวัด ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพ บริเวณหน้าศูนย์โอท็อปเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ได้ทุกวัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์