กทม.ค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19

แชร์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก

1 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. /นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกเพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ณ บริเวณพื้นที่ชุมชนสุเหร่าคลองหนึ่ง (ตลาดกีบหมู) เขตคลองสามวา และบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทีมลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนสุเหร่าคลองหนึ่ง (ตลาดกีบหมู) เขตคลองสามวา รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีการตรวจหาเชื้อจากสารคัดหลั่งหลังจากจมูกและคอ โดยสามารถเก็บตัวอย่างได้ง่าย และรวดเร็ว

จากนั้น เวลา 10.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า เขตมีนบุรี โดยสำนักอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ออกหน่วยปฏิบัติการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB

ขณะเดียวกัน ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.64 และจะให้บริการไปจนถึงวันที่ 12 มิ.ย.64 โดยสำนักงานเขตในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ทั้ง 9 สำนักงานเขต ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ กำหนดจุดนั่งพักคอยของประชาชนในการเข้ารับบริการในเเต่ละขั้นตอน การสวมหน้ากากผ้าเเละหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อให้การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวก เเละรวดเร็ว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์