มจพ.สัมมนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรับมือวิกฤตโควิด-19

เวลา 14.00 น.วันที่ 11 มี.ค.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดสัมมนาออนไลน์การรับมือของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจากวิกฤตการณ์ โควิด-19 มี ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจฯ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น ผช.ศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผอ.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมปาฐกถาพิเศษ จัดโดยนางสาวนลินี กาญจนามัย ประธานนักศึกษา X-DBA รุ่นที่ 6 พร้อมคณะ เป็นผู้จัดงาน

ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โอกาสทิศทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม การรับมือและการสร้างความเข็มแข็งเพื่อกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลกได้อีกครั้ง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กล่าวว่า ครั้งนี้นับเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากสำหรับพวกเราทุกคน ซึ่งอนาคตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเตรียมพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์จึงไม่ได้เป็นทางเลือก แต่หากเป็นทางรอดของประเทศที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน