รมว.คลังเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

แชร์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง ซึ่งเป็นกลุ่มฯ รวบรวมผลผลิตลำไยคัดเกรดและเป็นตลาดรับซื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายสันติ เจริญสุข รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และผู้บริหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564


แชร์