มอบรถเข็นจากเหล่ากาชาดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

แชร์

วันที่ 4 มีนาคม 64 เวลา 08.00 น.นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ทางอำเภอตรอน พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง,วังแดง,หลวงป่ายาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตรอน อส.กองร้อยที่ 9 อำเภอตรอน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งและลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ นำคณะลงพื้นที่มอบรถเข็นจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลข่อยสูง,ตำบลวังแดง,ตำบลบ้านแก่ง,ตำบลน้ำอ่าง จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นางอนงค์ ศรีพิทักษ์ อายุ 45 ปีบ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 3 ต.ข่อยสูง สถานะ ผู้ยากไร้/ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเนื่องจากเคยเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง 2. นางรัตนา อยู่สำอาง อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ 10 ต.วังแดง สถานะ ผู้ยากไร้/ผู้พิการขาขาด 1 ข้างเนื่องจากป่วยเป็นโรคเบาหวาน 3. นายนิวัฒน์ สงวนศรี อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 177 หมู่ 6 ต.วังแดง สถานะ ผู้พิการทางสมอง กระโหลกศรีษะยุบเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 4. เด็กชายตะวันฉาย สารเจริญ อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 101/1 หมู่ 4 ต.บ้านแก่ง สถานะ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ขาอ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ 5. นางคำฟู สายอุ่นใจ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 6/4 หมู่ 2 ต.น้ำอ่าง ผู้ยากไร้/ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและอาศัยอยู่เพียงลำพัง

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์