ฝุ่นจิ๋วคลุมภาคเหนือเกินค่ามาตรฐาน

แชร์

“ธรรมนัส” สำรวจสภาพอากาศภาคเหนือ พบฝุ่นPM2.5เกินมาตรฐาน เร่งรณรงค์เกษตรกรงดเผาป่า

27 ก.พ.64/ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพอากาศ ฝุ่น PM2.5 และไฟป่า ใน จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.ลำปาง โดย ระหว่างเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ รมช.ธรรมนัส ได้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่การเกษตร ลักลอบเผาป่า จึงทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้ รมช.ธรรมนัส ได้เร่งสั่งการไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ ให้ทำการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาไฟป่าและรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการจุดไฟเผาป่า

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์