ไออาร์พีซีมอบเครื่องเล่นเด็กให้บ้านหนองคอกหมู

นายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ชำนาญการ ส่วนเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ไออาร์พีซี และ นายสุธน ซื่อประเสริฐ ประธานกองทุนชุมชนรอบเขตประกอบการฯ มอบเครื่องเล่นเด็ก 8 ชุด 122,500 บาทให้ บ้านหนองคอกหมู ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง /รายงาน