อุทยานฯแม่จริมเตรียมเปิดให้เที่ยวเร็วๆนี้

แชร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่จริม ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, และผู้แทนภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือ และพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินงานต่างๆของอุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยในที่ประชุม นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564ละปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ได้เสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการและการเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่จริม หลังจากปิดการท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งประกาศปิดการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นมา แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในปัจจุบันเริ่มคลี่คลายแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าสู่ชุมชน และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผลการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของจังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์