“คนไทยไม่ทิ้งกัน”ช่วยภาคประชาสังคม

ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ทยอยส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นชุดอุปโภค บริโภคเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับภาคประชาสังคมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ภายใต้นโยบายของ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่

1ก.พ.64/ นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง แรงงาน และผู้พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนรายได้และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จึงได้สานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อร่วมช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.ชลบุรี, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และอสส. เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ จะทยอยส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นายธานินทร์ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน