มอบหน้ากากอนามัย

แชร์

กลุ่มจีพีเอสซี ห่วงใยประชาชน มอบหน้ากากอนามัย-เจลล้างมือให้ อปท. 14 แห่ง

31ม.ค.64/ กลุ่มบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. นำโดย คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี นำพนักงานส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 37,500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 8,000 ขวด ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 14 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับ GPSC

GPSC ถือหุ้นโดย บมจ.ปตท. (PTT) ในสัดส่วน 31.7% บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) 22.7% บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 20.8% และนักลงทุนทั่วไป 24.8% GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 5,055 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 2,946 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง


แชร์