คนไทย 92.3% หนุน “เรียกรถผ่านแอป”

แชร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลโพลล์ คนไทย 92.3% หนุน “เรียกรถผ่านแอป” ถูกกฎหมาย 83% เชื่อมั่นรัฐบาลผลักดันสำเร็จในปีนี้ ขณะที่ 64.3% ไม่เห็นด้วยกับโควต้า หวั่นปิดกั้นโอกาส

29 ม.ค.64/ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็น (โพลล์) ของคนไทยที่มีต่อนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน หรือบริการ “เรียกรถผ่านแอป” สามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย โดยได้สำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 3,914 คน ครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป คนขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการเรียกรถผ่านแอป รวมถึงคนขับแท็กซี่

สำหรับ ผลการสำรวจระบุว่า 92.3% ของกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายเนื่องจากบริการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเดินทาง มีการแจ้งราคาค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมในช่วงวิกฤติโควิดและช่วยลดปัญหาคนขับรถปฏิเสธผู้โดยสาร นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปกว่า 83% เชื่อมั่นว่ารัฐสามารถผลักดันบริการเรียกรถผ่านแอปถูกกฎหมายสำเร็จภายในปีนี้

ขณะที่ 64.3% ของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกำหนดโควตา มองว่ากลัวถูกปิดกั้นโอกาสการหารายได้และอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆเช่น การซื้อขายใบอนุญาต หรือการระบบมาเฟียเหมือนการซื้อขายเสื้อวินมอเตอไซค์

ส่วนความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในกลุ่มคนขับแท็กซี่จำนวน 2,436 คนพบว่า56.3% เห็นด้วยกับการส่งเสริมให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกกฎหมายแต่ได้แสดงความกังวลในเรื่อง ต้นทุนการประกอบอาชีพที่สูงกว่าคนขับรถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการของคนขับแท็กซี่ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า

ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในด้านความคาดหวังที่มีต่อภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือคนขับแท็กซี่นั้น 39.3% ต้องการให้ช่วยลดต้นทุนจากภาระที่ไม่จำเป็น เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เเละค่าบริการรายเดือน รวมทั้งช่วยควบคุมราคา น้ำมัน นอกจากนี้ยังคาดหวังให้มีการปรับราคามิเตอร์ให้สูงขึ้นอยากให้ปรับลดหรือผ่อนผันข้อกำหนดต่างๆ ของรถแท็กซี่ เช่น การขยายอายุรถ การอนุญาตให้ใช้รถต่ำกว่า 1600 ซีซี ได้

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์