รอชมเกษตรทันสมัยของวิทยาลัยเกษตรฯสารคาม

แชร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม โดย ผอ.ปรัชญา ตะภา ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในวิทยาลัยให้ทันยุค ทันสมัย ในปัจจุบัน อีกทั้งได้นำกิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ ประสานสัมพันธ์ร่วมกับศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของวิทยาลัย ก่อให้เกิดนวัตกรรม งานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ในวิทยาลัยอย่างมากมาย

เรื่องราวเหล่านี้ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ K Farm ทาง ททบ.5 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นี้ เวลา14.00-14.30 น.

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์